Algemene Voorwaardenalex

Algemene verkoopvoorwaarden
Welkom bij www.misterflavor.eu (hierna te noemen “de website”), dat wordt beheerd door Flavor King. De volgende condities en kennisgevingen (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze Website en de producten en diensten die er worden aangeboden. Indien u de Website gebruikt stemt u in met en accepteert u zonder voorbehoud alle Gebruiksvoorwaarden. Het is daarom belangrijk dat u deze voorwaarden en condities aandachtig doorleest en deze pagina regelmatig bezoekt in verband met eventuele aanpassingen.

1. Algemeen
1.1 Wij behouden het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren, accounts te beëindigen en/of bestellingen te annuleren, ook in die gevallen dat het klantgedrag naar ons inzien de wet overtreedt of onze organisatie schade berokkent.
1.2 Als voorwaarde voor het gebruik van deze Website stemt u erin toe dat u deze Website niet zult gebruiken voor onrechtmatige activiteiten of activiteiten die niet in overeenstemming zijn met de Gebruiksvoorwaarden. U zult niet: strafbare feiten begaan of aanmoedigen; materiaal up- of downloaden (daarbij inbegrepen doch niet gelimiteerd tot computervirussen, corrupte bestanden of vergelijkbare software) dat de operatiesystemen van onze computer of die van anderen beschadigt; onze rechten of die van een ander schenden, daarbij inbegrepen doch niet gelimiteerd tot intellectueel bezit, privacy, of publicatierecht; inbreken in enig aspect van onze diensten; data corrumperen; andere gebruikers overlast bezorgen.
1.3 We zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service attack, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computer kan infecteren, computerprogramma’s, data of ander eigen materiaal, door uw gebruik van deze Website of door het downloaden van het materiaal op deze Website, of van een website waar naartoe wordt gelinkt.
1.4 Deze Website bevat ook links naar andere websites die niet worden beheerd door Flavor King (de “Gelinkte Websites”). Flavor King heeft geen controle over de Gelinkte Websites en is niet verantwoordelijk voor deze websites of voor gevallen van verlies of schade die voortkomen uit het gebruik van deze websites. Uw gebruik van de Gelinkte Websites valt onder de algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden van elk van deze websites.

2. Orderverwerking
2.1 De acceptatie van alle bestellingen die u op deze website plaatst verloopt volgens deze Gebruiksvoorwaarden. Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en de bevestiging van de prijs.
2.2 Voor het aangaan van een overeenstemming met Mister Flavor geldt een minimumleeftijd van 18 jaar en moet men beschikken over een geldig betaalmiddel dat door ons wordt geaccepteerd. Mister Flavor behoudt het recht om elk verzoek dat door u wordt gedaan te weigeren. Indien uw bestelling wordt geaccepteerd zullen wij u per e-mail informeren en zullen wij u de identiteit van de partij met wie u de overeenstemming aangaat bevestigen.
2.3 De “bevestigingsfase” bepaalt de uiteindelijke details van uw bestelling. Hierop volgend zullen wij u per e-mail een ontvangstbevestiging sturen, inclusief alle details van de producten die u heeft besteld. Let op: deze e-mail geldt niet als orderbevestiging of orderacceptatie.
2.4 De acceptatie van uw bestelling en de afronding van het contract tussen u en ons vindt plaats op het moment van verzenden van de bestelde producten, tenzij wij u op de hoogte hebben gesteld van de weigering van uw bestelling of u de bestelling heeft geannuleerd (zie hiervoor ons Retourbeleid). De bevestiging wordt u per e-mail toegestuurd. Slechts die goederen die worden vermeld in de bevestigings- e-mail die werd verstuurd op het moment van verzenden, worden opgenomen in de overeenstemming.

3. Levering
3.1 Deze Website bezorgt alleen bij klanten met een adres in Nederland, België en Duitsland.
3.2 De verzendtijd kan verschillen vanwege de beschikbaarheid van de bestelde producten. Garanties of schattingen van verzendtijden gelden slechts voor verzending naar Nederland en zijn onderhevig aan eventuele vertragingen van de postbezorging of force majeure waarvoor wij geen verantwoordelijk dragen.
3.3 De tarieven voor verzending worden vermeld in de sectie Verzendkosten van levertijd. De orderbevestigingbrief zal een geschatte levertijd vermelden. Houdt u daarbij in gedachten dat hoewel wij ons uiterste best doen om de goederen binnen de gestelde tijd te leveren, vertraging soms onvermijdelijk is door onvoorziene omstandigheden. Flavor King is onder geen voorwaarde verantwoordelijk voor welke vertraging of fout dan ook in de levering van de producten binnen het geschatte tijdspad.
3.4 Na ontvangst van de bestelling controleert de klant of de juiste goederen zijn geleverd en of deze naar behoren functioneren. Indien een product wordt geleverd in een beschadigd pakket is de klant verplicht dit aan te geven op een pakketbrief, die onmiddellijk aan de bezorgdienst wordt teruggegeven. In het geval van de ontvangst van een beschadigd, kapot of onjuist product is de klant verplicht om Mister Flavor hiervan binnen 7 dagen op de hoogte te stellen door contact met ons op te nemen via e-mail.
3.5 Het risico van verlies en schade van producten wordt aan u overgedragen op de datum dat de producten in goede staat bij u worden bezorgd (zonder indicatie van schade op de pakketbrief).
3.6 Een factuur wordt automatisch gegenereerd nadat de orderstatus is veranderd in “verzonden”. Dit factuur kan gevonden worden in uw mailbox.
3.7 Elk product mag een netto verschil van 7 gram hebben ten opzichte van wat er op het etiket vermeld staat.

4. Betaling en Prijzen
4.1 Wij accepteren de volgende betaalmiddelen: iDeal
4.2 Alle betalingen moeten van tevoren worden voldaan. Wij beginnen met het verwerken van uw order nadat we de volledige betaling van de bestelde producten hebben ontvangen.
4.3 Alle prijzen worden getoond in EUR en zijn inclusief BTW van het relevante actuele tarief, maar exclusief verzendkosten.

5. Retourneren, Annuleren en Vervangende Producten
5.1 Flavor King biedt een 14-dagen-niet-goed-geld-terug-garantie;. De klant betaalt zelf alle hieruit voortkomende verzendkosten. Onze 14-dagen geld-terug-garantie heeft geen invloed op de rechten van de eindgebruiker op grond van toepasselijke nationale of plaatselijke wet- en regelgeving. Bepaalde producten vallen buiten deze garantie; deze informatie staat duidelijk aangegeven in de productomschrijving.
5.2 In het onwaarschijnlijke geval dat u verkeerde of beschadigde goederen ontvangt raadpleegt u ons via de contactpagina. Wij zullen ons best doen om de veroorzaakte overlast te compenseren, door het volledige bedrag van terugzending op ons te nemen of een passend vervangend product te vinden.
5.4 Bij het retourneren van producten moet de klant zich strikt houden aan de volgende condities:
5.4.1 Het te retourneren product moet geregistreerd worden door ons te e-mailen op info@misterflavor.eu, waarin u ons het ordernummer, de contactinformatie en de reden van retourneren aangeeft, en eventueel de details van de fout (indien van toepassing). Vervolgens krijgt de consument een Retour autorisatiecode van vijf cijfers, welke duidelijk vermeld moet worden op het te retourneren product.
5.4.2 Het product moet ongebruikt en zonder enige door de klant veroorzaakte schade;
5.4.3 Het product moet in de originele, onbeschadigde verpakking verkeren; zonder enige tekenen van open scheuren, onbevoegd gebruik van plakband of enige andere vorm van stickers. Het product moet over alle veiligheid -en beveilinglagen, en originele commerciële notities en instructies beschikken.
5.4.4 Alle bijbehorende accessoires, onderdelen en gereedschappen moeten samen met het product worden geretourneerd.
5.4.5 Het te retourneren product moet vergezeld zijn met de volgende documenten: een factuur (in de meeste gevallen dient dit ook als een garantiebewijs) en een garantiebewijs (indien dit apart gegeven is). De gegeven Retour autorisatiecode moet duidelijk op alle documenten vermeld worden.
5.5 Wij zullen de volledige waarde van de aan ons geretourneerde goederen restitueren, voor de prijs waarvoor u ze heeft gekocht (indien de betaling van tevoren werd voldaan). Wij zullen het geld binnen vier dagen na ontvangst en inspectie van de geretourneerde producten op uw bankrekening overmaken.

6. Intellectueel Eigendomsrecht
6.1 U zult geen content, informatie of ander materiaal dat onderhevig is aan copyrights, patenten, trademarks, service marks, handelsgeheimen of andere bezittelijke rechten van anderen op of van deze Website kopiëren, distribueren of op andere wijze publiceren op of via deze Website.
6.2 U erkent en accepteert het feit dat het materiaal en de content van deze Website slechts voor uw persoonlijke, non-commerciële gebruik voor u beschikbaar wordt gesteld en dat u dit materiaal en deze content slechts voor het gebruik van deze website mag downloaden. Ook erkent u dat enig ander gebruik van het materiaal en de content op deze Website strikt verboden is en u stemt ermee in dit materiaal en deze content niet te kopiëren, reproduceren, over te brengen, publiceren, tentoon te stellen, distribueren, commercieel uit te buiten of werk te creëren dat is afgeleid van deze materialen en content, of een ander te helpen of in staat stellen dit te doen.

7. Typografische Fouten
7.1 Indien een product wordt vermeld met een onjuiste prijs of met onjuiste informatie door een typografische fout of een fout in de prijs of de productinformatie die wij ontvingen van onze leveranciers, hebben wij het recht om bestellingen van het product dat onder een verkeerde prijs staat vermeld te weigeren of te annuleren. We hebben het recht om zulke orders te weigeren of te annuleren, om het even of de order nu wel of niet is bevestigd en/of betaald. Indien u al voor uw bestelling heeft betaald en de order wordt geannuleerd, dan zullen wij onmiddellijk een vergoeding van het bedrag aan u terugbetalen.

8. Diverse Bepalingen
8.1 Het contract tussen ons is onderhevig aan de Nederlandse wetten en eventuele geschillen zullen enkel worden opgelost binnen het Nederlandse rechtssysteem. Voor het sluiten van de overeenkomst is er de keuze tussen het Nederlands en het Engels. In het geval van een geschil echter, geldt slechts de Engelse versie van deze Gebruiksvoorwaarden.
8.2 We hebben onze producten bijna geheel geselecteerd op basis van persoonlijk gebruik. Indien u van plan bent om deze producten voor zakelijke doeleinden te gebruiken sluiten wij (voor zover dit binnen de wet mogelijk is) die garanties en condities uit die gerelateerd zijn aan fitheid voor een bepaald doeleinde. Leest u alstublieft de instructies van het product aandachtig door en zorg voor een goed aansluitende verzekeringspolis.
8.3 Flavor King is onder geen voorwaarde verantwoordelijk voor vertraging of verzaking van het leveren van producten of het leveren van welke dienst dan ook zoals gespecificeerd in deze Gebruiksvoorwaarden indien dit geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, wordt veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze controle liggen (hierna te noemen “force majeure”). In deze Gebruiksvoorwaarden verwijst de term force majeure naar omstandigheden buiten het bereik van de controle van verkoper, waardoor er redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat de overeenkomst wordt nageleefd, zoals (maar niet gelimiteerd tot) oorlog, oorlogsdreiging, stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen.
8.4 www.misterflavor.eu kan links naar andere websites bevatten die eigendom zijn van en worden beheerd door derden. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het beheer hiervan of de content die op of via deze websites te vinden is.
8.5 Indien enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk als ongeldig of onuitvoerbaar wordt bestempeld door een gezaghebbende autoriteit, heeft dit geen invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere onderdelen van deze Gebruiksvoorwaarden.

ONS ADRES
Alle vragen en opmerkingen met betrekking tot deze Website (alle vragen en opmerkingen die ongerelateerd zijn aan schendingen van copyright) kunnen worden gestuurd naar:

Flavor King
Koninginnelaan 26-05,
3762DE Soest,
Nederland